Saopštenje za Javnost

Priština, 19.11.2015

Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite (MRSZ) putem ovog obaveštenja, obaveštava sve veterane rata OVK, koji su se prijavili za ostvarivanje penzije u skladu sa Zakonom Br. 04 / 1-261 o Veteranima OVK, kojim se definišu prava i beneficije ove kategorije i članove njihove uže porodice, da veteran borac OVK prima ličnu penziju veterana borca OVK prema uslovima utvrđenim ovim zakonom.

Veteran borac OVK ne može biti korisnik bilo koje druge penzije iz Penzijske Šeme Financirane od Strane Države. U slučaju da je veteran korisnik neke druge penzijske šeme Republike Kosova, treba da odabere koju penziju želi da prima.

Svi veterani koji su zaposleni u javnom ili privatnom sektoru, nemaju pravo na penziju veterana OVK.

U slučajevima kada veteran podnese zahtev za ličnu penziju veterana a korisnik je i neke od drugih penzijkih šema, to podrazumeva da je veteran svojom voljom odabirao, ispunjavajući kriterijume postavljene navedenom zakonom i prema AU 01/2015, njemu ili njoj će se zaustaviiti druga penzija i primaće samo ličnu penziju veterana OVK.