Departament za Evropske Integracije i Koordinisanje Politika

1. Zadaci i odgovornosti Departamenta za Evropske Integracije i Koordinisanje Politika su;

1.1. Pruža podršku u koordinisanju aktivnosti za proces evropskih integracija;

1.2. Nadzire i izveštava o primeni preporuka Evropske Komisije;

1.3. Pruža podršku za uskladjenje zakonodavstva MRSZ-a sa acquis communautaire;

1.4. Koordiniše aktivnosti ministarstva za finansijsku podršku od IPA i drugih fondova Evrospke Unije;

1.5. Doprinosi razmeni informacija u funkciji procesa Evropske Integracije za delokrug MRSZ-a;

1.6. Koordinacija procesa Sastavljanja Bilateralnih Sporazuma na polju Socijalnih Osiguranja i Zapošljavanja ;

1.7. Organizovanje sednica radnih grupa tokom procesa sastavljanja i sastanaka bilateralnih sporazuma;

2. Rukovodilac Departamenta za Evropske Integracije i Koordinisanje Politika izveštava Generalnom Sekretaru.

3. U okviru Departamenta za Evropske Integracije i Koordinisanje Politika sudeluju sledeće Divizije:

3.1 Divizija za Evropske Integracije,

3.2. Divizija za Koordinaciju Politika,

3.3. Divizija za Sporazum Socijalnih Osiguranja i Zapošljavanja.

4. Broj zaposlenih u Departamentu za Evropske Integracije i Koordinisanje Politika je deset (10).