Zëvendësministrat

Besart Dreshaj
Zëvendësministër

Besart  Dreshaj është i lindur më 2 shkurt 1987, në Vrellë të Istogut

Ka kryer Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, drejtimi Menaxhment dhe Informatikë, njëkohësisht ka përfunduar edhe studimet postdiplomike, Master në Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Diplomaci.   Gjatë studimeve ka qenë përfitues i bursës nga Fondacioni Gjerman “Konrad Adenauer Stiftung” (KAS).2007-2009.

Ka disa vite përvojë të angazhimit civil si përfaqësues i nxënësve, dhe më vonë edhe si përfaqësues i studentëve- Kryetar i ORS-UP, e pastaj Kryetar i Unionit Studentor i Universitetit të Prishtinës( US-UP)

Përvoja:

⦁ Kryetar i Forumit të Rinisë së LDK-së, dega Istog, dy mandate, 2008-2015
⦁ Anëtar i Kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës, dega Istog, 2008-aktualisht,
⦁ Asamblist i LDK-së në Kuvendin Komunal në Istog, gjatë periudhës 2009 –2013.
⦁ Anëtar i Komitetit për Politikë dhe Financa, KK Istog, 2010 –2013,
⦁ Menaxher në ndërmarrjen “Olsi Hair System KS” sh.p,k, 2010 -2011.
⦁ Drejtor i Departamentit të Shitjes në ndërmarrjen “MC FOOD” sh.p.k, 2011-2014.
⦁ Nënkryetar i Forumit të Rinisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës, 2012-2015
⦁ Shef i Kabinetit të kryetarit të Komunës së Istogut, 2014- 2015.
⦁ Këshilltar i lartë politik në Ministrin e Tregtisë dhe Industrisë, 2015-2017
⦁ Drejtor i Drejtorisë për Ekonomi dhe Zhvillim, Komuna Istog, 2017-2018
⦁ Drejtor i Drejtorisë për Planifikim Urban dhe Mjedis, 2018-2020.

Aktualisht është;

⦁ Zëvendësministër në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale,
⦁ Anëtar i Këshillit të Përgjithshëm të Lidhjes Demokratike të Kosovës.
⦁ Nënkryetar i Kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës, dega Istog.