Počinje subvencionisanje potrošačkih kredita

Ministar Finansija, Rada i Transfera, Hekuran Murati doneo je danas Odluku o operacionalizaciji mere 3.6 – Podrška Porodičnoj Likvidnosti. Ovom merom, sve osobe koje primaju potrošačke kredite do iznosa od 10,000 hilj.eura, od 01. oktobra 2021. godine nadalje, mogu se prijaviti za subvenciju kredita.

 

Iznos subvencije za svakog podnosioca koji se bude kvalifikovao  je 10% od ukupnog iznosa kredita, do najviše maxim 300 evra. Zainteresovani za ostvarivanje koristi od ove mere prvo moraju da dobiju kredit od jedne od licenciranih finansijskih institucija na Kosovu, a zatim popune obrazac za prijavu (koji će biti objavljen u narednim danima). Nakon potvrde tačnosti prijave, subvencija se uplaćuje na žiro račun zajmoprimca.

 

Operacionalizacija ove mere ima za cilj da podrži porodičnu likvidnost, da pokrije sezonske porodične troškove, školske troškove, ili čak zatvaranje stanja na kreditnim karticama, ili bilo koje druge troškove koji bi olakšali teret porodice.

 

Ministarstvo Finansija, Rada i Transfera, u skladu sa Vladinom vizijom, ostaje privrženo preduzimanju mera za podršku porodici i podizanje blagostanja svih građana.