Divizija za Lica sa Ograničenim Sposobnostima i Stare Osobe

1. Zadaci i odgovornosti Divizije za Lica sa Ograničenim Sposobnostima i Stare Osobe su:

1.1. Predlaže, izradjuje i obezbedjuje primenu dokumenata politika/strategija za pitanja koja se odnose lica sa ograničenim sposobnostima i starih osoba;

1.2. Predlaže, izradjuje i obezbedjuje primenu zakonodavstva za razvoj usluga za lica sa ograničenim sposobnostima i starih osoba;

1.3. Pruža podršku u upravljanju usluga za lica sa ograničenim sposobnostima i stare osobe;

1.4. Analizira i izveštava o godišnjim budžetskim potrebama usluga za lica sa ograničenim sposobnostima i stare osobe;

1.5. Koordinuje aktivnosti sa relevantnim institucijama;

1.6. Koordinuje aktivnosti sa relevantnim institucijama;

1.7. Saradjuje sa nevladinim organizacijama za razvoj aktivnosti;

2. Rukovodilac Divizije za Lica sa Ograničenim Sposobnostima i Stare Osobe izveštava Rukovodiocu Departamenta za Socijalne Politike i Porodicu.

3. Broj zaposlenih u Diviziji za Lica sa Ograničenim Sposobnostima i Stare Osobe je šest (6)