Departament Penzija

1. Zadaci i Odgovornosti Departamenta Penzija su:

1.1. Upravljanje i adminstracija penzijskim šemama, određenim releventnim zakonima na snazi;

1.2. Predlaže, izradjuje i obezbedjuje primenu dokumenata politika/strategija vezanih za sistem penzija u Republici Kosovo;

1.3. Predlaže, izradjuje i obezbedjuje primenu zakonodavstva o penzijskim šemama;

1.4. Upravlja blagovremenu isplatu penzija za penzionere;

1.5. Upravlja i održava registre i statistike o iplatama za penzionere;

1.6. Obezbedjuje primenu procedura za realizaciju prava na penziju za penzije gradjana Kosova koji su radili u inostranstvu.

1.7. Predlaže i inicira postupke za postizanje bilateralnih dogovora u oblasti socijalne zaštite;

1.8 Održavanje dokumentacije za sve troškove vezane sa distribucijom penzija;

1.9. Nadzire statusa osoba koje su korisnici penzija;

1.10. Razvija redovne periodične izveštaje u oblasti penzija;

2. Rukovodilac Departamenta Penzija izveštava Generalnom Sekretaru.

3. U okviru ovog Departamenta deluju sledeće Divizije:

3.1. Divizija za Penzijske Politike;

3.2. Divizija Penzijskih Šemi;

3.3. Divizija Inostranih Penzija; i

3.4. Divizija Nadzora i Kontrole.

4. Broj zaposlenih u Departamentu Penzija je pedest i pet (55).