Divizija za Koordinaciju Politika

1. Zadaci i odgovornosti Divizije za Koordinaciju Politika su:

1.1. Pružanje podrške za razvoja strateških dokumenata ministarstva, osiguravajući uskladjenost iznmedju njih i drugih vladinih dokumenata;

1.2. Pružanje pomoći za organizacione strukture ministarstva za razvoj koncept dokumenata zakonodavstva;

1.3. Koordinisanje procesa razvoja strateških dokumenata ministarstva sa procesom bužetskog planiranja;

1.4. Obezbedjuje podatke/informacij za razvijanje godišnjeg plana rada i obezbeđivanja njihove usklađenosti sa Sredoročnim Okvirom Troškova i drugim strateškim dokumentima, i izveštava o njegovoj primeni kod relevantih institucija;

1.5. Pruža podršku za nadzor i izveštavanje o primeni Strateškog Plana Razvoja MRSZ;

2. Rukovodilac Divizije za Koordinaciju Politika izveštava Rukovodiocu Departamenta za Evropske Integracije i Koordinisanje Politika.

3. Broj zaposlenih u Diviziji za Koordinaciju Politika je tri (3).