Ekonomski rast od 16.28% u drugom kvartalu 2021.god.

Na današnjoj konferenciji za medije, ministar Murati je prezentovao najnovije podatke o ekonomskom rastu u zemlji. Prema izveštaju Agencije za statistike Kosova, ekonomska aktivnost je zabeležila rekordan rast od 16.28% u periodu drugog kvartala 2021. godine, u odnosu na isti period prethodne godine. S druge strane, ako uporedimo prvu polovinu 2021. god.sa onom 2020. godine, odnosno period januar-jun, domaća ekonomija je zabeležila rast za 10.4%.

S obzirom na to da bi uporedna osnova ekonomskog rasta sa 2020. god. mogla biti niža, kao rezultat restriktivnih mera ekonomije od pandemije COVID-19, brojke koje su zabeležene u ovom kvartalu su takođe znatno veće od onih iz prethodnih godina. Drugim rečima, ekonomska aktivnost ovog kvartala od 1.916 milijardi evra u realnim termima,  predstavlja veći rast od bilo kog drugog kvartala prošle godine. Ovaj rast je takođe podržan i od brojki  dostavljenim od Poreske administracije Kosova i Carine Kosova.

Tačnije, PAK izveštava da je u drugom kvartalu 2021. godine u odnosu na isti period prošle godine, povećan promet preduzeća od 49.5%, a 20% povećanje u odnosu na 2019. godinu.

Isto tako, Carina Kosova izveštava o značajnom povećanju izvoza, kao jednom od glavnih doprinosa ovom ekonomskom rastu. Rast izvoza u drugom kvartalu 2021. godine u odnosu na drugi kvartal prošle godine imao je rast za 68%. Još veći rast izvoza robe primećen je u odnosu na 2019. godinu, gde je vrednost rasta 93%.

Što se tiče zaposlenosti, podaci Agencije za statistike Kosova pokazuju da od juna 2020. god. do juna 2021. godine imamo rast od 22 hiljade prijavljenih radnih mesta. Tačnije, krajem juna 2020. godine bilo je prijavljeno 342 hiljade radnih mesta, dok je krajem juna 2021. godine obračunato 364 hiljade.

Ministarstvo finansija, rada i transfera, u skladu sa Programom upravljanja, nastaviće da razvija javne politike usmerene na rast proizvodnje i izvoza, koje omogućavaju održivi ekonomski rast i razvoj.