Departament Porodica Palih Boraca i Ratnih Invalida

1. Zadaci i odgovornosti Departamenta Porodica Palih Boraca i Ratnih Invalida su:

1.1. Izrada i promovisanje politika MRSZ-a iz polja penzija i beneficija za ratne kategorije;

1.2. Administracija penzijskom šemom za ratne kategorije;

1.3. Planiranje i koordinacija sveopšteg programa penzija i beneficija za ratne kategorije;

1.4. Realizacija isplata za penzijsku šemu i beneficije za ratne kategorije i vođenje registra i statistika o troškovima isplata;

1.5. Izrada i izdavanje analiza i statistika na polju politika penzija i beneficija za ratne kategorije;

1.6. Nadzor primene zakonitosti za korisnike penzijskih šema i beneficije za ratne kategorije;

1.7. Istraživanje, identifikacija i korigovanje eventualnih propusta u vezi procedura dobivanja iz penzijskih šema;

1.8. Upravljanje blagovremenim isplatama penzija i beneficija određenih ugovornim dokumentima između Ministarstva i nekih od doomaćih banaka;

1.9. Priprema i planiranje budžetskih zahteva za departament i njihovo predstavljanje pred nadležnim organima unutar i van MRSZ-a;

1.10. Upravljanje budžetom za isplate beneficija i vođenje registra i statistika za isplaćene penzije.

2. Rukovodilac Departamenta Porodica Palih Boraca i Ratnih Invalida izveštava Generalnom Sekretaru.

3. U okviru Departamenta Porodica Palih Boraca i Ratnih Invalida deluju sledeće divizije:

3.1. Divizija Šema za Ratne Kategorije;

3.2. Divizija za Realizaciju Prava; i

3.3. Divizija za Nadzor i Kontrolu.

4. Broj zaposlenih u Departamentu Porodica Palih Boraca i Ratnih Invalida je 20 (dvadeset).