Departament Finansija i Opštih Usluga

1. Zadaci i odgovornosti Departamenta Finansija i Opštih Usluga su:

1.1. Upravlja i održava informacije o ljudskim resursima ministartsva, pomaže upravi za unutrašnju organizaciju, pruža administrativnulogističku i IT podršku;

1.2. Obezbedjuje primenu postupaka za selekciju i zaposlenje kvalifikovanog kadra, u skladu za zakonima na snagu;

1.3. Koordiniše pripremu, primenu, izveštavanje i ocenjivanje budžeta MRSZ-a;

1.4. Koordiniše blagovremeno nizvršenje finansijskih obaveza MRSZ-a;

1.5. Održava opremu za IT i pruša IT usluge;

1.6. Upravlja sistem arhive i unutrašnje dokumente MRSZ-a;

1.7. Pruža logističke usluge za MRSZ;

2. Rukovodilac Departamenta Finansija i Opštih Usluga izveštava Generalnom Sekretaru.

3. Ovaj departament se sastoji od sledećih Divizija

1.1. Divizija Ljudskih Resursa;

1.2. Divizija Budžeta i Finansija;

1.3. Divizija za IT i Logističe Usluge

2.Broj zaposlenih u Departamentu Finansija i Opštih Usluga je (40).