Divizija za Odnose sa Javnošću

1. Zadaci i odgovornosti Divizije za Odnose sa Javnošću su:

1.1. Pruža profesionalnu podršku za ministarstvo u opblasti komuniciranja i informisanja;

1.2. Predlaže, izradjuje i obezbedjuje primenu plana komuniciranja ministarstva;

1.3. Organizuje konferencije za štampu i priprema javna obaveštenja, izjave, izveštaje i druge medijske publikacije;

1.4. Održava zvaničnu veb stranicu ministarstva;

1.5. Koordinuje zahteve za pristup na javne dokumente i priprema izveštaje o sprovodjenju Zakona za Pristup na Javne Dokumente.

2. Rukovodilac Divizije za Odnose sa Javnošću izveštava Generalnom Sekretaru.

3. Broj zaposlenih u Diviziji za Odnose sa Javnošću je pet (5).