Divizioni i Skemave për Kategoritë e Luftës

1. Zadaci i odgovornosti ove Divizije su:

1.1. Priprema predloga za budžet;

1.2. Koordiniše budžetska pitanja za sve organizacione strukture MRSZ-a;

1.3. Nadzire i izveštava o izvršenju budžeta;

1.4. Obezbedjuje da finanscijski troškovi su izvršeni u skladu sa pravilima i budžetskim postupcima;

1.5. Upravlja rezerve gotovine i obezbedjuje unnutrašnja financijska kontrola je bazirana u principe odgovornosti;

1.6. Obezbedjuje blisku saradnju za unutrašnjim i vanjskim revizorom u pripremi budžetskih i financijskih bilansa auditiranja;

2. Rukovodilac Divizije za Budžet i Finansije Generalnom Sekretaru, u operativnom aspektu, i Rukovodiocu Finansija i Opštih Usluga, u administrativnom aspektu.

3. Broj zaposlenih u ovu Diviziju je deset (10).