Divizija za Inostrane Penzije

1. Zadaci i odgovonosti Divizije za Inostrane Penzije su:

1.1. Primena i realizacija politika za realizovanje prava na inostrane penzije;

1.2. Obezbedjuje Implementaciju bilateralnih i multilateralnih sporazuma na polju socijalnih osiguranja, gde je potpisna strana Republika Kosovo;

1.3. Obezbedjuje primenu relevantnog međunarodnog zakonodavstva za penzije u vezi zapošljavanja van zemlje;

1.4. Pruža informacije za postupke koje treba pratiti za prijavljivanje;

1.5. Obezbedjuje primenu standarda za obuhvaćanje inostranih penzija u penzijske šeme;

1.6. Predlaže, razvija i obezbedjuje primenu postupaka o inostrabnim penzijama u skladu sa bilateralnim i multilateralnim soporazumima o socijalnom osiguranju;

1.7. Razvija analize i redovne periodične izveštaje u oblasti inostranih penzija;

1.8. Pripremanje informacija i obezbeđivanje potrebnih formulara za realizovanje zahteva za sve vrste penzija za građane Kosova koji su privremeno radili van zemlje, u skladu sa važećim sporazumima;

1.9. Potvrđivanje i kompletiranje penzijskog radnog staža za kosovske osiguranike koji su radili van zemlje;

2. Rukovodilac Divizije za Inostrane Penzije izveštava Rukovodiocu Departamenta za Penzije.

3. Broj zaposlenih u Diviziji za Inostrane Penzije je dvnaest (12).