Divizija za Sporazume Socijalnih Osiguranja i Zapošljavanja

1. Zadaci i odgovornosti Divizije za Sporazum Socijalnih Osiguranja i Zapošljavanja su:

1.1. Koordinacija procesa sastavljanja Bilateralnih Sporazuma na polju socijalnih osiguranja i zapošljavanja;

1.2. Preduzimanje aktivnosti kao veznog organa u primeni Bilateralnih Sporazuma na polju socijalnog osiguranja i zapošljavanja;

1.3. Saradnja sa Ministarstvom Spoljnih Poslova u svim fazama pregovora oko Bilateralnih Sporazuma;

1.4. Organizovanje i učešće na bilateralnim sastancima na polju socijalnog osiguranja i zapošljavanja;

1.5. Deluje kao Sekretarijat Koordinirajućeg Komiteta Bilateralnih Sporazuma i Osnovnog Tima na Polju Bilateralnih Sporazuma;

1.6. Nadzor svih koraka razvojs Bilateralnih Sporazuma Socijalnih Osiguranja i Zapošljavanja, od pokretanja do njihovog završetka;

2. Rukovodilac Divizije za Sporazume Socijalnih Osiguranja i Zapošljavanja izveštava Rukovodiocu Departamenta za Evropske Integracije i Koordinisanje Politika.

3. Broj zaposlenih u Diviziji za Sporazume Socijalnih Osiguranja i Zapošljavanja je tri (3).