Zamenica Ministra g-đa Rita Hajzeraj-Bećaj održala je redovni sastanak SES-a sa Socijalnim Partnerima

Danas je održan redovni sastanak SES-a na čelu sa Zam/ Ministra g-đom Rita Hajzeraj-Bećaj, u kojem e su prisustvovali svi socijalni partneri.

Glavna pitanja koja su diskutovana u tom sastanku su bila: Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prošlog sastanka;

Rasprava o Nacrtu Strateškog Plana za Socijalno-Ekonomski Savet (SES) i što je najvažnije, opšte informacije o napretku istraživanja o Porodiljskom Odsustvu iz KPK-a i Mreža Grupe Žena sa Kosova.