Zam/Ministra MRS-a, g-đa Rita Hajzeraj-Bećaj sa ekspertima za stručnja pitanja boravi u gradu Bursa u Turskoj

Zam/ministra Ministarstva Rada i Socijalne Zaštite g-đa Rita Hajzeraj-Bećaj, boravi u Bursi u Turskoj, gde je posetila institucije za stručno osposobljavanje, od kojih je dobila obećanje za pomoć stručnim centrima na Kosovu sa tehnologijom i odgovarajućem osoblju. Do sada u Bursi je obučeno 80 mladih sa Kosova, ali u nedostatku uslova oni su ostali nezaposleni. Na osnovu obuke ovih mladih ljudi, Zam/ ministra /Hajzeraj-Bećaj je tražila podršku iz napredne mašinerije za zapošljavanje ovih kadrova na Kosovu. Takođe, nekoliko organizacija koje se bave obukom mladih, izrazili su spremnost da pomognu mladima na Kosovu za obezbeđivanje radnih mesta. Dosadašnje obuke završene u Bursi za mlade sa Kosova u različitim stručnim oblastima će uskoro biti prebačene na Kosovu.

Stručni Centri na Kosovu su spremni da počnu sa radom nakon podrške koje će dobiti od grada Burse. Prvo će početi obuka mladih ljudi za krojenje, lepotu, tekstil i grafički dizajn. Početak realizacije ovih projekata se očekuje uskoro.