O b a v e š t e n j e

Ministar Rada i Socijalne Zaštite, datuma 29 Decembra 2020 potpisao je Administrativno Uputstvo br. 04/2020 o Regulisanju i Utvrđivanju Kriterijuma i Postupaka za Registraciju Sindikata, koje je objavljeno u Službenom Listu 31 Decembra 2020 godine.

 

Prema ovom Administrativnom Uputstvu, svi do sada registrovani sindikati (udruženja, federacije i konfederacije), nakon stupanja na snagu ovog Administrativnog Uputstva, u roku od jedne (1) godine, trebaju se prijaviti za ponovnu registraciju u skladu sa uslovima i kriterijumima definisano ovim Uputstvom.

 

Sve potrebne informacije, uključujući i Administrativno Uputstvo, mogu se naći na veb stranici Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite, na linku „Registracija sindikata“.

 

 

 

Marta 2021

Priština