Rečica podnosi Mališevi odluku da službe kategorija rata prelaze iz regiona Đakovice u region Prizrena

14 Januar 2021
Ministar Rada i Socijalne Zaštite Skender Rečica boravio je danas u Mališevu kako bi zvanično podneo odluku koju je doneo kao Ministar Rada i Socijalne Zaštite socijalne daVeterani, Invalidsi, porodice Palih Boraca i kategorije iz slavnog rata OVK od danas usluge koje su se obavljale u regionalnim kancelarijama u Đakovici će se obavljati u Prizrenu.
„Veoma bih voleo da u ovom važnom danu za Mališevu, da prisustvuje gradonačelnik g. Ragip Begaj, kome od srca želim puno zdravlje i oporavak, kako bi se što pre vratio tamo gde najbolje služi građanima ove Opštine“, rekao je ministar Rečica.
Rečica je rekao da je veoma srećan što je podnošenjem ove odluke, zajedno sa zamenikom gradonačelnika Mališeva, g. Hajdin Berisha, bili su prisutni i predstavnici Udruženja Veterana OVK, Udruženja Porodica Palih Boraca i Udruženja Vojnih Invalida Rata, sa kojima je razgovarao o odluci i drugim pitanjima koja se tiču ovih kategorija.
„Danas smo sproveli kontinuirani zahtev građana Mališeva, respektivno poštovanih kategorija i opštinskih institucija, kako bismo im olakšali pristup uslugama kroz tranziciju iz regiona Đakovice u region Prizrena“, rekao je ministar MRSZ, Skender Rečica.
Takođe je rekao da sam sa predstavnicima kategorija Rata OVK i Opštinskim vlastima podelio važan plan MRSZ-a, koji utiče na sve opštine na Kosovu, a koji ima veze sa otvaranjem kancelarija u svakoj opštini, gde kategorije iz rata da dobiju zakonom zagarantovane usluge opštinama u kojima žive i rade.
„Vrednosti rata i podrška kategorijama koje su izašle iz rata uvek su bile moje opredeljenje kao Ministra Rada i Socijalne Zaštite i pre svega političke organizacije kojoj pripadam“, rekao je na kraju ministar Rečica.