OBAVEŠTENJE: Produžen je rok za priajvljivanje za sve penzijske šeme na Kosovu

12 januara 2021
Ministar Rada i Socijalne Zaštite, Skender Recica, ovom najavom obaveštava sve penzionere Republike Kosovo (uključujući korisnike šema kategorija rata ), da se rok za priavljivanje o potvrdi u kancelarijama penzijske uprave produžava do 31. marta 2021. Zbog pandemije i izbegavanja gomilanja na šalterima penzijske uprave, penzioneri nisu dužni da se prijavljuju i neće biti suspendovani sa plaćanja. Ministar Rada i Socijalne Zaštite Skender Recica, rekao je da smo u cilju očuvanja zdravlja penzionera produžili rok za obaveštavanje u kancelarijama penzijske uprave do 31. marta 2021. „Stoga, molim vas, ne pre 31. marta 2021. godine, da se prijave penzionim uredima, jer do ovog datuma nikome neće prestati penzija. „Naša posvećenost je i biće u očuvanju zdravlja i olakšavanju života svih građana, posebno penzionera i poštovanih kategorija proisteklih iz rata“, podvukla je ministar Rečica u javnoj najavi za državne medije.