OBAVEŠTENJE ZA JAVNOST za Mera br. 15 Hitnog Fiskalnog Paketa

Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite obaveštava sve porodice i građane koji su ostvarili pravo na žalbu na Meru broj 15 u okviru Centara za Socijalni Rad i da im je od Komisije za Razmatranje MRSZ /DSP odobreno pravo na mesečnu pomoć u iznosu od 130,00 evra, kontaktiraće se i obavestiti telefonom od strane službenicima Centara za Socijalni Rad od datuma 31 decembra 2020.

Za sve porodice, koje Centri za Socijalni Rad su ih obavestili da im je odobreno pravo na primanje ove mesečne pomoći za mesece april-jun 2020. godine, Budžetska sredstva mogu se povući iz najbližih Poštanskih kancelarija u njihovoj opštini, počev od datuma 28 decembra 2020 do 15 januara 2021.

Porodice i građani koji su ostvarili pravo na žalbu na meru br. 15 u okviru Centara za Socijalni Rad i čiji je zahtev za mesečnu pomoć u iznosu od 130,00 eura je odbijena Komisija za Razmatranje žalbi u MRSZ / DSP, mogu se prijaviti u Centrima za Socijalni Rad dotične opštine od 15 januara 2021. godine, da bi primili zvanično Rešenje i iskoristili priliku da podnesu žalbu nadležnom sudu.