Rečica: Podrška osobama sa paraplegičarima, tetraplegičarima i deci sa paralizom brine me

Priština, 23. Decembar 2020
Ministar Rada i Socijalne Zaštite,Skender Reçica, zajedno sa premijerom Avdullah Hoti, posetio je danas Udruženje Paraplegičara i paralize dece Kosova „Handikos“, kako bi izbliza se upoznavao sa uslove rada i aktivnosti koje ovo Udruženje sprovodi kako bi olakšalo života paraplegičara, tetraplegičara i dece sa paralizom.

„Ponosni smo na posvećenost i rad članova ovog Udruženja, koji čine za ovu uvaženu kategoriju našeg društva, posebno u današnjim teškim okolnostima suočavanja sa Pandemijom koja je pogodila čitav svet“, rekao je Ministar Rečica.

Takođe rekao je da kao Ministar Rada i Socijalne Zaštite uvek je stajao uz njih i podržavao ih u okviru naših budžetskih i zakonskih mogućnosti Udruženje „Handikos“, jer je podrška posebnih kategorija u našem društvu bila i biće ostaje preokupacija za mene i naš politički subjekt.