ESS diskutuje o minimalni plati i kolektivnom ugovoru

Održan je sledeći sastanak Ekonomskog i Socijalnog Saveta (ESS), tokom koje su donete odluke Stručnih Komisija ESS-a sa novim imenima koje su predložili partneri.

Pored toga, razmatran je i Administrativni Nacrt zakona o izmeni i dopuni Projekat Uputstvo br. 09/2013 o kriterijumima i procedurama za utvrđivanje minimalne zarade na Kosovu.

Stručni ispit za Ekonomiju, Finansije i Privatizaciju ce početi sa radom na predlogu iznosa minimalne zarade prema kriterijumima koji su navedeni u uputstvo.

Ovaj predlog nakon razmatranja od strane ESS-a, biće dostavljen Vladi na usvajanje. Uz predloga Ministra Rada i Socijalne Zastite, ujednom i predsedavajući ESS -a za ovu godinu, odlučeno je da se odmah nakon završetka praznicima kraja godine, angažuje Odbor za Trilateralno Zakonodavstvo kako bi započeli rad na izradi novog kolektivnog ugovora.