Stručna obuka, mogućnosti saradnje između Kosova i Turske

Tokom posete Turskoj, danas Ministar Rada i Socijalne Zaštite Skender Rečica sastao sa Prefektom grada Burse , Izettin Küçük i gradonačelnikom Burse, Alinur Aktaš. Ministar je dočekan prijateljski od strane najviših zvaničnicima ovog grada, koji je jedan od najrazvijenijih industrijskih gradova u Republici Turskoj.

Da bi se upoznavao blžje u vezi sa profesionalnom obukom , Ministar Rečica danas je posetio Centar za Stručno Usavršavanje u BUTGEM-u. Ovaj centar obuhvata veliki broj profesija stručnog usavršavanja, kao i raznovrstan asortiman starosnih grupa koje primaju ove veštine. osposobljavanja .Ovaj centar omogućava mladim i novim ljudima iz regiona različite profesije, osvežavajući svoje nastavne programe sa zahtevima tržiste rada .
Ministar Recica, pohvalivši postignuća grada Burse u poslovnoj podršci i samom Centru za Stručno Obrazovanje, tražio je mogućnosti saradnje, kao što su slanje mladih ljudi za obuku u ovom centru, kao i istraživanje mogućnosti za investiranje slično na Kosovu. On je naglasio da Vlada Kosova već preduzima konkretne korake stvoriti povoljne uslove za strane investitore.

Na zajedničkim sastancima, ministar Rečica je dobio obećanja da u bliskoj budućnosti mogu biti investicije u tom pogledu. Sagovornici su se složili da i dalje grade mostove komunikacije i saradnje kako bi ove sastanke krunisali konkretnim akcijama.