Ministar Reçica učestvuje na Sajmu Rada u Mitrovici

Ministar Rada i Socijalne Zaštite, Skender Rečica učestvovao je danas na otvaranju Sajma Rada u Mitrovici koji je organizovala Opština Mitrovica u saradnji sa Ministarstvom Rada i Socijalne Zaštite-Agencija za Zapošljavanje Republike Kosova i uz podršku Nemačkog GIZ-a.

Ministar je visoko ocenio organizaciju ovog sajma i zahvalio se prisutnim poslodavcima koji su predstavili preko 300 slobodnih radnih mesta različitih profila, za posaotražioce u regionu Mitrovice. Prema njegovim rečima, ovo stvara stvarne mogućnosti za zapošljavanje i razvoj karijere za sve nezaposlene, što istovremeno predstavlja jedan od ključnih ciljeva Ministarstva Rada i Socijalne Zaštite.

“Ova saradnja sa nemačkim GIZ-om nije ograničena samo na ovom saju nego uključuje niz aktivnosti sažeti u Programu YES, u okviru kojeg su uključeni 1300 posaotražioca u komponentima prakse na radu, subvencijoniranju plata, u šemi samozapošljavanja i preduzetništva i drugim aktivnim merama tržišta rada širom Kosova “, rekao je Ministar Rečica.

Ministar je naglasio da angažovanje MRSZ-a je stalan, da se stvaraju više mogućnosti koje promovišu zapošljavanje, samozapošljavanje, stručnu obuku, obuke i praktični rad, da bi olakšao proces i put ka integraciji na tržištu rada za sve nezaposlene, posebno za mlade u našoj zemlji.

Ministar je rekao da će MRSZ pružiti na direktno raspolaganje svu institucionalnu infrastrukturu i usluge, za podršku u postizanju ciljeva od zajedničkog interesa za povećanje zaposlenosti i blagostanja za građane Mitrovice i Kosova.