Ministar Rečica sastao se sa predstavnicima Amnesty International

Ministar za Rada i Socijalne Zaštite Skender Rečica dočekao je danas na jednom sastanku predstavnike Amnesti International sa sedištem u Londonu, predvođenom od strane Sian Jones.

Na ovom sastanku razgovarano je o izveštaju o žrtvama seksualnog nasilja, koje je izdalo Amnesti International, konkretno od istraživača za region Balkana, izveštaju koji će sutra biti objavljen u Prištini.

Ministar Rečica je upoznao prisutne o odlukama Vlade Kosova o mesečnoj nadoknadi za penziju i najavio planove Ministarstva da uključe ovu kategoriju u aktivne mere tržišta rada kao što su obuka, subvencija za plaćanje ili samozapošljavanje.

Predstavnici Amnesti International-a čestitali su ministru na njegovoj posvećenosti ovom veoma osjetljivom pitanju, kao i planovima za aktivno delovanje na tržištu rada.

Ministar Rečica se zahvalio predstavnicima Amnesti Internacional za obavljeni rad na izvještaju iz njihovog istraživanja i također je obećao da će se preporuke iz ovog izvještaja analizirati i uzeti u obzir od strane Ministarstva za Rad i Socijalnu Zaštitu.