Ministar Rečica: Bezbednost i zdravlje na radu su osnova socijalne zaštite

držana je konferencija “Održivost i sprovođenje Usklađenosti Zakonodavstva za Bezbednost i Zdravlje na Radu”, projekat koji finansira Evropska Unija a realizuje ga “Archidata” u saradnji sa Ministarstvom Rada i Socijalne Zaštite.

U konferenciji je učestvovao Ministar MRSZ-a Skender Rečica koji se zahvalio Kancelariji Evropske Unije na stalnoj podršci, rekavši da su bezbednost i zdravlje na radu osnova za socijalnu zaštitu zaposlenih i njihovih članova porodica, i to još više ojačava zakonodavnu podršku, uzimajući najbolje prakse, odnosno usklađivanje Kosovskog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU-a.