Održan je Okrugli Sto “Stavi na papiru” sa srpskom poslovnom zajednicom u Gračanici

Tokom okruglog stola pod nazivom ” Stavi na papiru “, raspravljano je o dogovorenim, shvačenim i pisanim ugovorima, koji definišu, objašnjavaju i regulišu transakcije. Osim toga, dovoljno vremena je posvećeno i objašnjenju dostupnih opcija za alternativno rešavanje sporova – posredovanja i arbitraža i razvoju postupaka izvršenih presuda.

Tim povodom, Ministar Rada i Socijalne Zaštite g. Nenad Rašić je rekao: “Ovo je samo prvi korak koji smo preduzeli za preduzeća i ovaj projekt u budućnosti će biti mnogo dinamičniji. Treba što više razviti mala preduzeća. Jedan ovakav okružni sto ima za cilj ažuriranje informacija za preduzeća za što lakše izbegavanje najčešćih problema u praksi ugovora “. U ovom Okružnom Stolu je prisustvovala i Ambasadorka SAD u Republici Kosovo, Njena Ekselencija g-đa Tracey Ann Jacobson, koja je navela: ” Današnji sastanak obeležava 15-tu godišnjicu USAID, ali označava i još jedan početak: početak veoma bliske saradnje svih nas ka postizanju zajedničkih ciljeva: više mogućnosti i prosperite za sve “.

Vladavina prava je važna za ekonomski rast. Bez sprovođenja zakona je teško voditi posao. ” Ali,pravi pokretač rasta je uvek privatni sektor – posebno mala i srednja preduzeća. Budućnost privrede Kosova je ovde za ovim stolom ” – rekao je David Greer Direktor USAID Programa za Izvršenje i Komercijalno Zakonodavstvo .Program USAID-a za izvršenje i komercijalno zakonodavstvo drži niz radionica i okruglih stolova sa preduzećima, za unapređenje veština u poslovnim transakcijama kao deo intenzivnog javnog obrazovanja i informisanja preduzeća, sa ciljem da se poslovanje dovede u skladu s međunarodnom praksom.