Ministar Ministarstva Rada i Socijalne Zaštite g. Nenad Rašić je posetio Opštinu Kamenica

Ministar Ministarstva Rada i Socijalne Zaštite g. Nenad Rašić tokom posete Opštini Kamenica sastao se sa Predsednikom Opštine g. Begzadom Sinanijem, kojeg je obavestio da Opština Kamenica je dobila Projekat “ Regulacija reke Berivojce” koji se finansira od strane Evropske Unije i IOM-a , inaće ovaj projekat se zove i “ Lepo Kosovo” koji se realizuje preko MRSZ-a.