Sekretar MRSZ-a Izedin Bytyqi primio je danas delegaciju Iračkog parlamenta

Priština, 12. decembra 2019
Na ovom sastanku, sekretar Bytyqi informisao je prisutne o delokrugu Ministarstvo Rada i Socijalne Zastite, sa posebnim naglaskom je upoznao goste u vezi sa razvojem i primenom Zakona o žrtvama seksualnog nasilja tokom nedavnog rata na Kosovu i odgovorio je na njihovo interesovanje vezano za ovu temu.

Svrha posete iračke delegacije Parlamenta je da se unapredi znanje o ključnim aspektima sistema za tretiranje preživelih od seksualnog nasilja. Delegacija se sastojala od zakonodavaca koji se bave pravnim, socijalnim i ljudskim pravima u Iračkom Parlamentu.