Ministrica Recica je pokrenuo za Javnu Konsultaciju Koncept- Dokumenat o Šemi Socijalne Pomoći

Priština, 30 avgusta 2019

Ministar Rada i Socijalne Zaštite Skender Recica danas kroz jedne konferencie za štampu je lansirao u javnim konsultacijama Koncept –Dokumenat za reformu Šeme Socijalne pomoći, dokumenat koji je u direktnoj vezi sa Socijalnom zaštitom građana Kosova.
Reçica je rekao da analize zakonodavstva o socijalnoj pomoći pokazuju da se sadašnji zakon više ne podudara sa socijalno-ekonomskim okolnostima u zemlji i da je u nekim slučajevima diskriminatorski za porodice korisnica, sa kriterijumima koji su stvorili teškoće socijalnoj dobrobiti ovih porodica, jer porodice koje su napustile šemu i dalje su siromašne ili su blizu granice siromaštva.

“Novim konceptnim dokumentom nameravamo da pripremimo novi zakon zasnovan na evropskim i regionalnim standardima i najboljim praksama, sa glavnim ciljem uklanjanja siromaštva na Kosovu”, rekao je ministar.

Ministar je rekao da će se sa Nacrt -Zakona ukinuti diskriminatorne kriterijume, kao što su doba starost deteta od pet godina, ukinuti kategorije socijalne pomoći (kategorije I i II), promeniće se stopa ekvivalencije za izračunavanje mesečnog iznosa na osnovu veličina i demografska struktura domaćinstava, biće instalirani decji dodaci za izdržavanje dece za porodice u asistenciji za svako dete do 18 godina, bice angažovani korisnici socijalne pomoći koji su sposobni za rad, uključujući redovan rad, stručno osposobljavanje, aktivne mere na tržištu rada, bez prekida pomoći na određeno vreme.

„U novom zakonu o Semi Socijalne Pomoći neće biti isključenje siromašnih porodica kao u sadašnjem zakonu. Broj ljudi koji će imati koristi od programa Socijalne Pomoći povećaće se sa 106.416 na 167.766 ili sa 24.000 porodica na preko 27.000 porodica, zbog povećanja udela većih domaćinstava koja imaju koristi od SSP -a, uklanjanjem filtrova u na osnovu kategorija, dok će broj dece do 18 godina koja primaju beneficije biti oko 70.000.

Konceptni Dokumenat za Semu Socijalne Pomoći biće na javnoj raspravi 15 dana na elektronskoj platformi MRSZ.