Ministar Rada i Socijalne Zaštite, započeo je danas drugi mandat

Priština, 05. juna 2020
Danas, nakon što dobijanja mandata od strane Skupštine Kosova, Ministar Skender Reçica počeo je rad pri Ministarstvo Rada i Socijalne Zastite. Ministar održao je jedan sastanak sa rukovodećim osobljem MRSZ-a kako bi identifikovao izazove koji očekuju ovaj dikaster i povratiti MRSZ-tu u mandatu u kojem je bilo.
Ministar Reçica zahvalio se osoblju za rad urađen tokom pandemije COVID 19, kao i za posvećenost sprovođenju finansijskih mera.

Ministar Reçica naglasio je da treba da se nastave započeti projekti u korist građana, radi prevazilaženja situacije, nastavka projekata započetih u poslednjem mandatu, kao i drugih obaveza za podizanje socijalne zaštite u suštini.