Reçica nastavlja važne sastanke u Wašingtonu

Washington, 15 jun 2018
Ministar Rada i Socijalne Zaštite Skender Reçica u okviru svog boravka u Wašingtonu, nastavio je sastanke na Departmanu za Rad u okviru Drzavnog Departmana Američkog Ministarstva. On se sastao sa direktoricom Kancelarije za dečiji rad, prinudnog rada i trgovine ljudima, gđ Marcia Eugenio, sa kojom je razgovorao o teškoćama Ministarstva, naročito sa nezaposlenošću u zemlji, stvaranje mogućnosti za sezonsko zapošljavanje u SAD, kao i eliminisanje teškog dečjeg rada.
Ministar Reçica je obavestio gđu Eugenio u vezi primeni preporuka iz Državnog Departmana o eliminaciji teškog decjeg rada. On je istakao da je skoro Nacrt Zakona o pravima dece upućen Vladi na usvajanje, odobrena je Sektorijalna Strategija,koja predviđa niz aktivnosti koje se odnose na otklanjanje napornog rada, kao i uzdizanje nivoa koordinacije između centralnog i lokalnog nivoa, kao i osnaživanje mehanizama za otklanjanje teškog rada, uključivanje dece manjina u škole itd.
Gđa Eugenio se zahvalio ministru Rečici na poseti i naglasio da je Departman za rad zainteresovano za pomoć Kosovu u tom pogledu.
Ministar Reçica, takođe danas je imao sastanak sa Direktoricom “UN Women” u Wašingtonu, gđa Elizabeth Cafferty sa kojom je razgovarao o žrtvama seksualnog nasilja na Kosovu. Ministar Rečica saopštio je Cafferti ministra u vezi sa procesom statusa žrtvama seksualnog nasilja i i preduzetih koracima od strane Vlade Kosova koji se odnose na priznavanje statusa žrtve seksualnog nasilja i beneficija koje će obezbediti Vlade.
Ministar Reçica zatražio je gđa Cafferti pomoć u sprovođenju projekta koji će angažovati jedan broj žena u zapošljavanju ili podržavanje sa manjim projektima, kao što su porodični biznis, itd .
Gđa.Cafferti uverila je Ministra Reçica da će podići ovo pitanje u Njujorku i da će biti glas svih preživelih seksualnog nasilja tokom poslednjeg rata.
Ministar Reçica se sastao sa predstavnicima Međunarodnog Monetarnog Fonda i Svetske banke, sa kojima je razgovarao o projektima Ministarstva, reformu penzijskog sistema, reformu radnog odnosa, inspekcije rada i reforme invaliditeta.