Reçica u Wašingtonu dobija potpunu podršku SAD za Kosovo

Washington, 14 jun 2018

Ministar Rada i Socijalne Zastite Skender Reçica u okviru svog boravka u Sjedinjenim Američkim Državama nastavio je posetu Wašingtonu. U ovom slučaju, Rečica, u pratnji ambasadorke Kosova u Wašingtonu, gđi-ce Vlora Čitaku, je primljen na američkom Stejt Departmentu gđe Suzan K. Falatko, direktorica Kancelarije za Poslove Južne Evrope i Bliskog Istoka.
Ministar je izrazio zahvalnosti K. Fatalko na pomoći koju su SAD pružili Kosovu u svim fazama izgradnje države. On je najavio za socio-ekonomske stanje na Kosovu i naglasio je da naša zemlja se suočava sa poteškoćama, posebno sa visokom stopom nezaposlenosti, koja predstavlja izazov koji se mora brzo rešiti.

“Vlada Kosova čini sve maksimalne napore za povećanje socijalne zaštite i povećava zaposlenost kroz jasne ciljeve i konkretne korake”, rekao je Reçica.

Ministar Reçica obavestio je gđ.Falatko da je bio u poseti drzavi Iowa , gde je informisan da ova zemlja ima potrebu za radnu snagu i da bi bilo dobro ispitati mogućnosti učešća Kosovskih građana u sezonskog rada, ili privremeno zapošljavanje. Gđa Falatko je naglasila da će se razmotriti sve mogućnosti šta se može učiniti u tom pravcu, gde smo izrazili optimizam da se takva stvar može postići.

Tema razgovora Rečice i gđa. Falatko bilo je proces dijaloga između Kosova i Srbije, kao i formiranje Vojske Kosova.
“Mi smo u završnoj fazi dijaloga i mi smo optimisti u postizanju nacionalnog konsenzusa o sastavu svih političkih partija u zemlji, kako bi se prihvatljivog rešenja”, rekao je Rečica.
U međuvremenu, u vezi sa formiranjem vojske, ministar je rekao da verujemo da će Kosovo uskoro imati svoju vojsku i u ovom trenutku tražiti podršku SAD-a.

Ministar je takođe govorio o procesu evroatlantskih integracija i integracije Kosova u važne organizacije, ukazujući da Kosovo nema alternativu nego da se integriše u evropsku porodicu. Gđa K.Falatko je ponudila punu podršku i spremnost SAD-a da pomognu Kosovu posebno na socio-ekonomskom polju, ali io svim pitanjima o kojima se raspravlja na sastanku.