Mogućnosti zapošljavanja za više 400 posaotražilaca

Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite (MRSZ), zajedno sa Nemačkim GIZ-om, danas je pokreno šemu “Radna praksa “, od koje će imati koristi preko 400 registrovanih posaotražioca.
Posaotražioci registrovani u Opštinskim Kancelarijama za Zapošljavanje, mladi ljudi uzrasta od 18 do 35 godina, uključujući i osobe sa ograničenim sposobnostima, povratnike i manjine svih starosnih dobi, imaju pravo da apliciraju na ovoj šemi.
Praksa traje 6 meseci a naknada je 150 evra mesečno.
Za šemu “Radna Praksa” imaju pravo da apliciraju poslodavci / kompanije kojima su potrebni praktikanti i koji su prijaviti i registrovati slobodna radna mesta u Kancelarijama za Zapošljavanje u svojim opštinama.
Vreme za apliciranje je otvoreno od 9 jula do 17 avgusta 2018 godine.
Za detaljnije informacije, molimo Vas da se obratite Kancelarijama za Zapošljavanje u Vašim Opštinama ili posetite internet stranicu, http: /aprk.rks-gov.net.