Ministar Rečica na otvaranju Sajma Rada u Prizrenu

Ministar Rada i Socijalne Zaštite Skender Rečica, učestvovao je danas na otvaranju Sajma Rada u Prizrenu, događaj koji su zajednički organizovali MRSZ sa Opštinom Prizren i nemačkim GIZ-om. Ministar Rečica je tokom svog govora rekao da ovaj sajam ima za cilj stvaranje novih radnih mesta i približavanje poslodavca sa zaposlenima kako bi omogućili međusobne kontakte.

“MRSZ ima misiju podržke u stvaranju novih radnih mesta, smanjenje nezaposlenosti, stručno osposobljavanje i profesionalnu orijentaciju mladih ljudi, da garantuje prava i obaveza poslodavaca i zaposlenih, za koje smo već preduzeli korake, posebno kroz reforme za unapređenje pravne infrastrukture “, rekao je Ministar.

Dalje, ministar Rećica je rekao da sa neophodnim zakonskim promenama ciljamo ne samo da povećamo zaposlenost, već pre svega, da garantujemo radnička prava.

“U ovom trenutku, ja i dikaster koji vodim ćemo biti čuvari zaštite i unapređenja prava radnika i pozivam sve poslodavce i preduzeća da poštuju prava radnika, zagarantovana zakonom koji je na snazi”, rekao je Ministar.