MRSZ i IR sa operativnim planom u građevinarstvu, obustavljen rad na više od 30 lokacija

Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite (MRSZ), preko Inspektorata Rada (IR) i u skladu sa obavezama i merama preduzetim za povećanje bezbednosti i zdravlja na radu, izradio je Operativni Plan za postavljanje mera bezbednost na radnim mestima, sa naglaskom na građevinskom sektoru.

 

Tokom dve nedelje, u Opštini Priština, gde je građevinski sektor  više koncentrisan, tokom inspekcije oko 160 lokacija, izrečeno je 14 novčanih kazni (oni subjekti koji nisu primenili odluke inspektora iz prethodnih inspekcija) i prekinuti su radovi sa merom privremene suspenzije u 11 predmeta.

 

Nakon poseta i analize operativnog plana koji je razvijen tokom protekle dve nedelje, MRSZ i IR su utvrdili da ove mere nisu rezultirale dovoljnim za podizanje sigurnosnih mera, u funkciji primene zakona koji su na snazi.

 

Uzimajući u obzir slučajeve nesreća, povreda i smrtnih slučajeva, na zahtev Ministra MRSZ Skender Rečica, za beskompromisno sprovođenje zakona koji su na snazi, Inspektorat Rada od juče nastavio je sa ponovnim ispekcijama u ovom sektoru, tražeći od subjekata puno sprovođenje bezbednosnih mera (skela) i opreme za ličnu zaštitu, gde je privremeno suspendovan rad na preko 30 građevinskih lokacija.

 

Jedina svrha aktivnosti fokusiranau u građevinskom sektoru je povećanje bezbednosnih mera radi zaštite zdravlja i života radnika.

 

Za informisanje građana i subjekata koji za delatnost imaju građevinski sektor, želimo da vas obavestimo da privremena obustava rada na gradilištima nije praćena kaznama. Subjektima je dato rešenje o obustavi radova do ispunjavanja mera bezbednosti, novčana kazna sledi kada se ova odluka krši od strane subjekta.

 

MRSZ i IR pozivaju sve poslodavce da poštuju mere predviđene zakonodavstvom o bezbednosti i zdravlju radnika na radnom mestu i sve radnike da prijavljuju slučajeve kada se njihova prava ne poštuju i krše od strane poslodavaca. MRSZ će biti beskompromisna u primeni zakona koji su na snazi.