Rečica na Regionalnoj Konferenciji Ministara Zapadnog Balkana u Beogradu

Ministar Rada i Socijalne Zastite, Skender Rečica učestvuje u Regionalnoj Ministarskoj Konferenciji o Zapadnom Balkanu, koja se održava u Beogradu, koja obeležava inicijativu u cilju poboljšanja socijalne politike na Zapadnom Balkanu.

Tokom svog govora pred ministrima i visokim predstavnicima  Evropske Unije,Rečica rekao je da perspektiva članstva u EU je važna tacka  orijentacije  socio-ekonomske politike naše zemlje. On je naglasio da je nekoliko zemalja u regionu i šire moglo doći do većih promena u smislu politika i sistema socijalne zaštite osim  Kosovo u posljednje tri decenije.

“Međutim, danas možemo govoriti o jedno relativno dobro uspostavljenog i sistema i ispunjenog, zbog kojeg Kosovo je dosledno dobio podršku od EU, kroz kontinuirano partnerstvo”, rekao je ministar.

On je naglasio da Kosovo se suočava nizak stopa zaposlenosti, međutim, postiglo je  značajan progres u naporima da se poveća zaposlenost i konsolidaciju tržišta rada i ovi napori će se i dalje nastaviti, sa ciljem da se obeshrabri, posebno za mlade ljude da emigriraju u drugim zemljama.

“MRSZ je izradilo Sektorijalnu Strategiju koji predviđa stvaranje boljih politika u socijalnoj sferi porodice i da zaposlenosti i na osnovu toga smo počeli sveobuhvatnu reformu ne samo na ovim prostorima već i u socijalnom dijalogu, oblasti penzija i ogranicene sposobnosti, kroz potrebne zakonske promene. Sve to u cilju transformacije sistema socijalne zaštite na Kosovo u stvarnom i održivom sistemu, gde njeni građani dobivaju beneficije i usluge koje zaslužuje država “, rekao je ministar..

Rečcica je istakao da samo snažna predanost, ali i uz pomoć partnera kao što su EU može postići poboljšanje socijalne zaštite građana i da slede jedini put ka punopravnom članstvu u EU. Za ove socijalne politike, on je rekao da se na Kosovu rukovode principi vrednosti EU i prava i principi socijalne pravde za sve građane bez diskriminacije.