Rečica odlučen za priznavanje radnog iskustva radnicima prisilno otpuštenih sa posla od srpskog režima

Ministar Rada i Socijalne Zaštite , Skender Rečica, sastao se danas sa  Sindikatom bivših Kosovskih Policajaca 90-ih, na čelu sa g. Fatmir Tasholli, da  bi razgovarali  o priznavanju radnog iskustva zaposlenih koji su od tadašnjeg srpskog režima prisilno otpušteni sa posla.

Ministar Rečica obavestio  je sindikate da je Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite  već pristupilo usvajanju u vladi Nacrta Zakona o Izmenama i Dopunama Zakona 04 / Z-131 o Penzijskim šemama koje se Finansiraju iz Države i da je u pregovorima sa kancelarijom Premijera da pokrene napred ovaj Nacrtzakon .

Ministar Rečica je uverio sindikalce da ulaže velike napore da Vlada ove godine odobri ovaj Nacrt zakona, u kom slučaju bi bila eliminisana velika nepravda koja se godinama čini ovoj kategoriji društva.