Reçica i Svetska Banka razgovaraju o podršci siromašnim porodicama na Kosovu i reformama MRSZ-a

Priština 02 Decembar 2020
Ministar Rada i Socijalne Zaštite Skender Rečica, u cilju sprovođenja reformi Institucije koje on vodi, danas je održao virtuelni sastanak sa direktorom Svetske Banke za Kosovo g. Massimiliano Paolucci i drugi deo tima SB, gde su razgovarali o reformama koje je preduzelo Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite sa posebnim naglaskom na penzijsku reformu i nastavak reforme Socijalne Pomoći.

Na današnjem sastanku, ministar Rečica je zajedno sa timom Svetske Banke takođe razgovarao o procesu započinjanja primene projekta Svetske Banke, vrednog 10 miliona evra, čiji je cilj podrška siromašnim porodicama na Kosovu.

Ministar MRSZ, Skender Reçica zahvalio se direktoru Svetske Banke za Kosovo, na velikoj podršci koju je Svetska Banka pružila našoj zemlji tokom godina i sada kada nastavlja da daje svoj doprinos, u funkciji ekonomskog oporavka nakon širenja pande mije, kao i kao podrška reformskom procesu koji je preduzeo kao Ministar Rada i Socijalne Zaštite .