Reçica je učestvovao na sastanku Odbora za Ekonomiju, Zapošljavanje, Trgovinu, Industriju i Strateška Ulaganja

Priština, 01 decembra 2020
Ministar Rada i Socijalne Zaštite, učestvovao je danas na sastanku Odbora za Ekonomiju, Zapošljavanje, Trgovinu, Industriju, Preduzetništvo i Strateška Ulaganja, gde je razgovarano o preporukama izdatim u „Izveštaju Evropske Komisije o Kosovu, za 2020 godinu.

Pre Komisije, Ministar Reçica je naglasio da je MRSZ već naporno radilo na pravnoj infrastrukturi koja reguliše radni odnos. „Već́ smo se dogovorili da nastavimo što je pre moguće za usvajanje u Parlamentu novog Nacrta Zakona. Takođe, usvajanje u Parlamentu Nacrta Zakona o Inspekciji Rada biće snažan mehanizam koji će doprineti regulisanju radnog odnosa.

U međuvremenu, što se tiče zaštite na radu, Reçica je naglasio da je izrađen i odobren Koncepta Dokumenta za unapređenje zakonodavstva u oblasti Bezbednosti i Zdravlja na Radu. „Izradili smo sveobuhvatnu Strategiju za Zaštitu na Radu i Akcioni Plan, kao i niz propisa sa direktivama EU, ali kako se u izveštaju naglašava, njihova primena ostaje izazov“, rekao je on.

Što se tiče pitanja socijalnog dijaloga, ministarka Rečica, koja je ujedno i predsedavajući Ekonomskog i Socijalnog Saveta, dodao je da su uloženi veliki napori na jačanju socijalnog dijaloga u zemlji i s tim u vezi Skupština odobrava Nacrt zakona o Ekonomskom Socijalnom Savetu.
„Što se tiče sektorske strategije MRSZ i Plana zapošljavanja mladih, kako se zahteva u izveštaju o napretku Evropske Komisije, nastavićemo da primenjujemo ovu strategiju kao glavni dokument politike MRSZ. U vezi sa zapošljavanjem u zemlji, obavestio sam Komisiju da već primenjujemo aktivne mere tržišta rada (AMTR), kao mere koje aktiviraju tražioce posla na tržištu rada merama kao što su: Praksa na Radu javni radovi, subvencije zarada kao i grantovi za pokretanje preduzeća, gde smo uveli kao kriterijum da su polovina korisnika žene i mladi “.

Ministar Rečica je takođe naglasio da, ipak, neusklađenost profesionalnih veština sa potrebama tržišta rada ostaje problematična i za to je potrebna Među ministarska Koordinacija između MRSZ-a, Ministarstvo Prosvete, Ministarstvo Trgovine i Industrije i Ministarstvo Ekonomskog Razvoja.