Rečica traži kaznu za počinioce seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu

Priština, 08decembra 2020

Ministar Rada i Socijalne Zaštite, Skender Rečica, danas je učestvovao na konferenciji „Napredak i izazovi procesa prepoznavanja statusa žrtava seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu“, za koju je istakao  da ova konferencija je sa jednom veoma bolnom temom za Kosovo, odnosno za njenu najnoviju istoriju i u jedno posebno vreme za naše građane.

„Danas, u vreme kada razgovaramo o treitiranju  i preduzimanju akcija za rehabilitaciju žrtava seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu, nažalost počinioci ovog nasilja i dalje su slobodni i nekažnjeni, sada već 20 godina, čak i umesto „Izvinjavanja  oni danas na osnovu njihovog starog mentaliteta i zbog kojeg nisu u stanju da se odstrane , oni nastavljaju sa raznim pretnjama, svakodnevno se politički boreći sa Kosovom“, rekao je ministar Rečica.

Rečica je takođe rekao  da ponašanje odgovornih za ovo nasilje treba da služi nama i međunarodnoj pravdi, da se stvarni počinioci zločina na Kosovu, počinioci koji su naneli ove rane privediti ih pred pravdi, i da bez obzira koliko malo preživelih od ovog nasilja imati zadovoljni duševni mir.

Ministar Rečica je takođe rekao da mi kao vlada i kao država imamo obavezu da uzdignemo glas i zahtevamo kaznu za sve počinioce ovih zločina, dok s druge strane moramo još više raditi na pomoći žrtvama nasilja. nudimo još veću institucionalnu podršku, koja se kreće od finansijske podrške, zdravstva, njihove rehabilitacije i pomoći u borbi protiv stigme koja prati žrtve seksualnog nasilja u zemlji.

„Kao Ministar Rada i Socijalne Zaštite, u prošlom mandatu sam bio posvećen priznavanju prava na status žrtve seksualnog nasilja u ratu i to smo učinili uspostavljanjem Vladine Komisije, ali naravno da to nije dovoljno, pa moramo da učinimo još više na poboljšanju života ove uvažene kategorije i moramo im omogućiti da što lakše postanu sastavni deo društva “, rekao je Rečica.

Na kraju svog govora, Rečica je rekao da moja posvećenost i zalaganje kao Ministra Rada i Socijalne Zaštite  neće izostati kako bi se ova poštovana kategorija u potpunosti integrisala u društvo i u svaki segment našeg života, uključujući ovde takođe tržište rada.