Ministar Rečica potpisao je Sporazum o Saradnji sa Univerzitetom u Prištini za angažovanje studenata u profesionalnoj praksi

Ministar Rada i Socijalne Zaštite, Skender Rečica, zajedno sa rektorom Univerziteta u Prištini „Hasan Priština“ Naser Sahiti, sa ciljem pružanja veće mogućnosti studentima , i u ovo vreme pande mije, danas su potpisali Sporazum o Saradnji, što omogućava studentima Filozofskog Fakulteta, Departmana za Socijalni Rad, da tokom studija realizuju program prakse kroz angažovanje u Centrima za Socijalni Rad (CSR), kao i u rezidencijinim Centrima za stare i rezidencijinim Centrima Osoba sa ograničenim sposobnostima , u Kosovskim opštinama.

Ovaj Sporazum između MRSZ-a i UP-a predviđa jednogodišnje angažovanje u praksi od 80 do 100 diplomiranim pri Departmanu za Socijalni Rad i u nekim drugim oblastima koje imaju odgovarajuću kvalifikaciju za pružanje socijalnih usluga. Prema ovom sporazumu, ovi studenti će imati priliku da ispune kriterijume da bi ih Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite licenciralo kao pojedinačne pružaoce socijalnih usluga.

„Kao Ministar Rada i Socijalne Zaštite, zalažem se da nastavim sa ovakvim programima i u budućnosti, kako bih uključio studente, nezaposlene i nekvalifikovane osobe u Aktivne Mere Tržišta Rada, omogućavajući praksu na radu “, stručno usavršavanje i grantovi, grantovi za mala i sopstvena preduzeća, itd.”, rekao je ministar Reçica.