Sporazomi o socijalnom osiguranju ratifikovani sa Ṧvajcarskom i Belgijom

Pritina, 18 oktobra 2018

Poslanici Skupštine Kosova danas su glasali za ratifikaciju dva sporazuma, sa Švajcarskom Konfederacijom i Kraljevinom Belgije iz oblasti socijalng osiguranja što omogućava našim građanima koji su radili u ovim zemljama da uskoro  primaju svoje doprinosne , osnovne, porodične i penzije radnog invaliditeta.

Ministar Rada i Socijalne Zaṡtite, Skender Rečica, pred poslanicima je rekao da ovi ugovori su od vitalnog značaja i direktno utiču na građane Republike Kosova i njihovo potpisivane je nestrplivo očekivan od strane naših građana koji su prolili svoj znoj da doprinesu ne samo za ekonomiju svojih porodica, već i za ekonomiju Kosova.

Oba sporazuma su ove godine potpisali Ministar Rečica i predstavnici odgovarajućih država.

“Tokom perioda od kada imam mandat za Ministra MRSZ-a, pitanje sporazuma o socijalnom osiguranju stavio sam među prioritetima Ministarstva, naročito sporazum sa Švajcarskom znajući da je od 2010 godine jedan sporazum bio prekinut i naši građani nisu mogli da ostvaruju svoja prava “, rekao je Ministar.

Nakon ratifikacije ovih sporazuma od strane poslanika, Ministar Rečica čestitao je građanima koji će imali koristi od ovih važnih sporazuma.

Sporazumi koji su ratifikovani danas takođe omogućavaju građanima Kosova koji su radili u Švajcarskoj ili Belgiji nakon postizanje dobi za penzionisanje, imaju pravo da ovu penziju primaju na Kosovu i da dobiju pravo da spoje periode doprinosa da bi ostvarili penziju, u slučajevima kada nije moguće ispuniti zakonske uslove za penzionisanje na Kosovu, u Švajcarskoj ili u Belgiji.