Zamenik Ministra Makoli: Uskoro otvaranje radionice za Brail u Centru za Stručno Osposobljavanje u Đakovici

Zamenik ministra Rada i Socijalne Zaštite Vesel Makoliu  zajedno sa Šefom Agencije za Zapošljavanje Drin Haračia, učestvovao je na radionici zagovaranja sa relevantnim akterima  za adresiranje nedostataka sprovođenja drugog cilja Nacionalne Strategije vezi sa zapošljavanjem osoba sa ograničenim sposobnostima. U ovoj radionici razgovarano je o nivou sprovođenja strategije zapošljavanja osoba sa ograničenim sposobnostima i naglašeno je da u javnim i privatnim institucijama postoji diskriminacija u zapošljavanju i nedostatak primene zakona koji su na snazi.

Zam/ministra Makoli tokom sastanka naglasio je da Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite, preko socijalnih  šemi i usluga pruža stalnu podršku za kategorije osoba sa ograničenim sposobnostima. G. Makoli takođe je obavijestio učesnike da će sledeće godine u saradnji sa različitim donatorima otvoriće radionicu za Brail u Centru za Stručno Osposobljavanje u Đakovici. Što se tiče podzakonskih akata g. Makoli je pomenuo da ove godine MRSZ je pripremio nekoliko podzakonskih akata koji će ojačati položaj osoba sa ograničenim sposobnostima i potencijalnih poslodavaca.

“MRSZ ove godine je pripremio ove podzakonske akte: Rregulloren propis za porezne i carinske olakšice za poslodavce koji zapošljavaju osobe sa ograničenim sposobnostima, Administrato Uputstvo za poslodavce koji ne zapošljavaju osobe sa ograničenim sposobnostima, Administrativno Uputstvo o proceni preostale radne sposobnosti kao i Administrativno Uputstvo za Mediko-Socijalnu Komisiju za procenu preostale radne sposobnosti”, rekao je između ostalog Makoli.

Šef Agencije Zapošljavanja Drin Haračia, spomenuo je da Agencija za Zapošljavanje širom Kosova je posredovalo za 3 osobe sa ograničenim sposobnostima i predviđene su brojne obuke za ovu kategoriju. On je takođe rekao da je potrebno reformisanje obuke i njegovo prilagođivanje potrebama zapošljavanja. Među nedostacima o kojima se diskutovalo na radionici bio je i nedostatak baze podataka o zapošljavanju osoba sa ograničenim  sposobnostima u javnim i privatnim institucijama. Ovu radionicu je organizovao Kosovski Forum za Ograničenu Sposobnost, uz učešće organizacija koje se bave pitanjem i tretiranjem osoba sa ograničenim  sposobnostima.