Ministar Reçica: Vasfijin glas razbio je tišinu koja nas je pratila mnogo godina

Ministar Rada i Socijalne Zaštite Skender Rečica, dočekao je danas  na sastanku g-đu Vasfije Krasnići-Goodman, žrtva seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu i Direktorku Kosovskog  Centra za Rehabilitaciju Žrtava Torture g-đu Feride Rušiti.

Ministar Rečica je čestitao g-đi Krasniči-Goodman za hrabrost i spremnost da ispriča svoju priču, postavši glas koji je prekinuo tišinu koja nas je pratila dugi niz godina.

“Vaš glas je glas naših sestara i majki koje su vekovima ćutale za doživljeni užas”, rekao je Ministar.

Ministar je rekao da u okviru institucionalnih nastojanja, Vlada je osnovala Komisiju za Priznavanje i Potvrđivanje Statusa Silovanih Lica Tokom Rata.

“To je najmanje što možemo učiniti i svesni smo da to nije dovoljno. Potrebna je naša građanska hrabrost da ne ćutimo, da dignemo glas, da glasno kažemo istinu “, rekao je Ministar.

Tokom sastanka, Ministar Rečica i Predsednica Vladine Komisije za Priznavanje i Potvrđivanje Statusa Silovanih Lica Tokom Rata na Kosovu g-đa Minire Begaj, na simbolični način dodelili su g-đi Krasnići-Goodman odluku o priznavanju statusa.