Potpisan je Memorandum o Razumevanju između MRSZ i opštine Lipljan

U toku potpisivanja sporazuma sa opštinama Republike Kosova, koja obavlja Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite (MRSZ),za prenos ovlašćenja rezidencionalnih i institucionalnih usluga od MRSZ na opštine,danas ministar ovog Ministarstva,g.Arban Abrashi potpisao je jedan takav sporazum sa gradonačelnikom Lipljana,g.Imri Ahmeti.