Ministar Abraši se konsultuje sa predstavnicima Udruženja Penzionera Kosova

U cilju rešavanja problema u vezi sa kategorizacijom koja je predviđena Zakonom o Penzijskim Šemama Koje Finansira Država, Ministar Abraši danas se sastao i konsultovao se sa predstavnicima Udruženja Penzionera Kosova, Predsednikom g. Šaban Kajtazi i Sekretarom g. Hasan Beriša.

Ministar Abraši i predstavnici Udruženja Penzionera Kosova složili su se da uprkos činjenici da postoje budžetska ograničenja, u narednim sedmicama i mesecima će se preuzeti niz aktivnosti koje će dovesti do nastavka ispunjenja ciljeva postavljenih politikama i zakonodavstvom.

U tom cilju, Ministar Abraši i predstavnici Saveza, dogovorili su se da uz blisku saradnju razmatraju dalje korake i mere kako bi Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite izađe u susret očekivanjima i zabrinutosti penzionera Kosova, a to će početi sa kategorizacijom i drugim merama.

Ovom prilikom, predstavnici Saveza Penzionera Kosova izrazili su veliko poštovanje za to kako Ministar Abraši tretira socijalna pitanja, društvene grupe kao i njegovu posvećenost za korisnike penzijskih šema.