Potpisan je Memorandum Razumevanja između MRSZ i Opština Dečan i Kamenica

U prostorijama Ministarstva Rada i Socijalne Zaštite, Zam/ Ministra g-đa Rita Hajzeraj-Bećaj je potpisala Memorandum Razumevanja sa Predsednicima Opština Dečane i Kamenica, g. Rasim Selmanaj i Begzad Sinani. Danas će se potpisivati isti Sporazum sa Opštinom Vučitrn.

Tokom sastanka g-đa Rita Hajzeraj-Bećaj se zahvalila Predsednicima Selmanaj i Sinani, za iskazanu spremnost za saradnju između lokalnog i centralnog nivoa u području socijalnih pitanja, koje imaju za cilj pružanje socijalnih usluga na lokalnom nivou, sa kojima ove usluge će biti mnogo bliže građana u potrebi.

Sa ovim Sporazumima će se preneti nadležnosti sa MRSZ-a u dotičnim opštinama za rezidencijalno-institucionalne usluge za osobe sa mentalnim smetnjama- zaostalost u mentalnom razvoju kao što je definisano u relevantnim zakonodavnim aktima i ugovorima između Ministarstva i MALS-a od 18.01.2006.