Nastavlja se implementacija projekta “Lepo Kosovo “

Nastavlja se i dalje sa realizacijom projekta “Lepo kosovo” ,koji je do sada pokazao uspeh ,čiji je cilj da doprinese smanjenju siromaštva kroz povećane mogućnosti za stvaranje radna mesta za dugoročno nezaposlenih lica registrovanih u centrima za zapošljavanje , žene i osobe sa ogranicenim sposobnostima.

Ministar ,Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite g. Nenad Rašić zajedno sa šefom operative pri Evropske Komisije na Kosovu, g. Kristof Stock, šefom IOM-a, g- Jorge Baca i zamenikom premijera Kosova ,ujednom i ministar Ministarstva za Lokalnu Samoupravu, g.Slobodan Petrović, juče u poseti koju su obavljali opštini Klokot inaugurisali su projekat “Izgradnja decjeg vrtića”.
Projekat “Izgradnja dečjeg vrtića” u opštini Klokot, obuhvata novu izgradnju i novo opremanje Ukupna vrednost projekta je dostigao vrednost od 104 895 evra, obuhvatajuci i opštinski doprinos od 20.000 evra, a sprovoden je u toku vremenskom periodu od juni 2012-do maja 2013 god.

Projekat “Lepo Kosovo” je jedan dizajnirani projekat kao program Evropske Unije,koje finansiranje jedan znatan deo novca je izvrsilo Kancelarija Evropske komisije na Kosovu, i implementaciju je obavilo IOM, Međunarodna Organizacija za Migracije.
U toku radova na izgradnji ovog dečjeg vrtića su stvorena 36 novih radnih mesta, obuhvatajuči 27 lica koja su registrovana u Centru za zapošljavanje u okviru MRSZ-kao u dugom očekivanom roku nezaposlenih ,među koje od ovih 27 lica – 12 su iz manjinskih grupa i 3 ženskog pola. Pet radnih mesta su stvorena za dugoročni rok ,sa implementacijom ovog projekta.

Ministar Rašić tokom ove posete ovoj opštini, je izrazio zadovoljstvo za obavljeni rad, i takođe je obećao da ovo neće biti poslednji projekti koji imaju za cilj zapošljavanje, nego, kroz projekat “Lepo Kosovo “, kako je on istakao , u drugim fazama projekta, MRSZ će nastaviti da sprovodi nove programe koji omogućavaju smanjenje nezaposlenosti kao ozbiljan problem u ovoj opštini.