OBAVEŠTENJE ZA MEDIJE

Ministar MRSZ , g. Nenad Rašić ,bazirajući se na osnovu svojih ustavnih ovlašćenja i u skladu sa primenjivim zakonodavstvom za državnu administraciju Republike Kosovo ,počeći od nesprovođenja memoranduma o razumevanju sklopljenom između MRSZ i kompanije ” HOWL.LC “, doneo je odluku o ukidanju memoranduma o razumevanju između MRSZ i kompanije ” HOWL.LC “, dana 16 novembra 2012 ,koji je imao za cilj zapošljavanje državljana Republike Kosovo u državi Nemačke .

Glavni razlog,za ukidanje ovog memoranduma je nemogućnost realizacije projekta od strane državljana Kosova da se zaposle u Nemačkoj , u skladu sa zahtevima i kriterijumima utvrđene u ovom memorandumu .